Adatvédelmi Nyilatkozat

A FertiloPharma Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2225 Üllő, Árpád utca 23/B 1/1
Az adatkezelő elérhetősége: Tel.: 06 30 883 9007, info@fertilopharma.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó a lombikbebi.com weboldalon történő vásárláskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Az érintettek köre: a lombikbebi.com weboldal vásárlói

A kezelt adatok köre: a vásárlást végrehajtó felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím 

Adatkezelésre kizárólagosan jogosultak:
- A FertiloPharma Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai 

Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak törlését vagy zárolását bármikor kérheti személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az adatgyűjtés célja a megrendelések teljesítése és számlázás, továbbá anonim böngészési adatok elemzése a weboldal fejlesztésének céljából. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelést végző személyek kizárólag a FertiloPharma Kft. tulajdonosai és alkalmazottai közül kerülhetnek ki.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 5 év után kerülnek törlésre, ezeket az adatokat harmadik félnek a FertiloPharma Kft. nem adja át és bizalmasan kezeli.